De gastspreker was de heer PHILIPPE HALLEIN Professor

aan het groot Seminarie te Brugge

  • Gespreksnamiddag 19 Maart 2016

    De gastspreker was de heer PHILIPPE HALLEIN Professor aan het groot seminarie te Brugge

  • "Over de zorg voor de schepping"